TBCCI            
Türk Ingiliz Ticaret ve Sanayi Odası  
 ANA SAYFA |  HİZMETLER  |  SİTE HARİTASI  | HABER  |  BÜLTEN  |  ETKINLIKLER  |  İLETİŞİM
ÜYE ANA SAYFASI
 Kullanıcı Adı
 Şifre
YARDIM
  ANA SAYFA   TBCCI HAKKINDA   ÜYELİK Üye Hakları Üye Olunuz   TİCARİ HİZMETLER   BELGE HİZMETLERİ   DESTEK HİZMETLERİ   İŞ KURMA REHBERİ   YARARLI LİNKLER   BİZE ULAŞIN


 
Buradasınız:   
Ana sayfa > İş Kurma rehberi > Türkiye Rehberi > Şube Açmak

ŞUBE AÇMAK

Sermayesi hisseler oranında dağıtılmış yabancı şirketler de TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ile Türkiye'de Şubeler açabilir. Yabancı şirketlerin Türkiye'de açacağı Şubelerin yasal yapısı, kuruluş işlemleri, gereken belgeler ve Türk İngiliz Ticaret ve Sanayi Odasının sunduğu hizmetler için aşağıdaki seçenekleri kullanınız:

 

  REKLAM

ŞUBELERİN YASAL YAPISI

İlgili Yasa
Türk Ticaret Kanunu
Yasal Statü
Yabancı varlık
Tescil Makamı
TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Tescil İşlemleri
Şube Açmak İşlemleri tıklayınız
Gerekli Belgeler
Şube İçin Gerekli Belgeler tıklayınız
İzin Makamı TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Faaliyet Alanı
Ana Şirket faaliyetleri
Kurucu Hissedarlar
Müsaade edilmez
Kurucu Uyruğu
Serbest
Ana Şirket Sermayesi
Hisselere bölünmüş sermaye
Şube sermayesi Gerekmez
Hissedar Sorumluluğu
Ana Şirket Sorumluluğu
Kar Payı Dağıtımı
Müsaade edilir
Halka Açılma
Müsaade edilmez
Yönetim

En az 1 Şube Müdürü

Kurumsal Yetki
Şube Müdürünün vekaletnamesi
Mevduat hesabı
Müsaade edilir
Teşvik
Müsaade edilir, ancak zor
Hisse Transferi
Müsaade edilir
Döviz
Döviz kullanımına müsaade edilir

 

ŞUBE AÇMAK İŞLEMLERİ

TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izni
Türkiye dışında kurulmuş bir şirketin Türkiye'de bir şube açması iznini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı vermektedir. Şube açılması ile şube temsilcisi, şube adı, faaliyet alanı, adres ve sermayedeki değişiklikler, tasfiye ya da birden fazla şube açılması konuları da Bakanlığın iznine tabıdır.
Şirketin (Ana Şirketin) yetkili temsilcisi tarafından Şube açmak için yapılacak başvuru ve ekindeki belgeler Bakanlığın aşağıdaki adresine gönderilir. Başvuruda bulunması gereken bilgi ve belgeler:
- Şirketin adı, uyruğu, kuruluş tarihi, adres ve sermayesi
- Şirketin Türkiye'deki yetkili temsilcisinin adı, uyruğu ve adresi
- Şubenin faaliyet alanı
- Ticaret Sicil Tüzüğü madde 29'a göre Taahhütname
- Aşağıdaki bölümde listelenen belge ve formlar
- Yabancı dillerde hazırlanmış belgelerin tasdikli Türkçe çevirileri

Ticaret Sicil Memurluğunu kaydolma
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan izin ile aşağıdaki belge ve formların Ticaret Sicil Memurluğuna sunulması gerekmektedir.

ŞUBE AÇMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izni için gereken Belgeler
- Şirketin Türkiye'de şube açma kararıcının yazılı teyidi
- Şirketin Ana Sözleşmesinin orijinal nüshası
- Şirketin kuruluş evrakı ile halen faaliyetini sürdürdüğüne dair faaliyet belgesi
- Türkiye'deki temsilcisine tam sorumluluk ve yetki verildiğini belirten vekaletname


Ticaret Sicil Memurluğuna sunulması GEREKEN bELGELER
- Yetkili kişi tarafından imzalanmış Türkçe dilekçe
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan şube açmak izni
- Noter tasdikli ve onaylanmış vekaletname (2 nüsha)
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı Müzeyyel Beyanname ve ilanı
- Şube temsilcisi Türk vatandaşa ise, noter tasdikli kimlik kartı, Şube temsilcisi yabancı
uyruklu ise yabancı yetkili temsilcinin noter tasdikli pasaport kopyası
- Şube temsilcisin imza sirküleri
- Ticaret sicil Tüzüğünün 29 maddesi uyarınca Taahhütname
- Ticaret Sicil Memurluğundan alınan Ticaret Oda Kaydı formu

BELGE VE FORMLARIN TESLİMİ
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca istenen belge ve formlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü , Eskişehir Yolu 7. Km., Ankara adresine gönderilecektir.

Ticaret Sicil Memurluğu'nca istenen belge ve formlar, şubenin açılacağı bölgedeki Ticaret Sicil Memurluğu'na iletilecek olup investmentadvisoryservice@hazine.gov.tr adresinden doldurulacak belge ve formların kontrol edilmesi önerilmektedir. Belge ve formlar hakkında aşağıdaki sitelerden bilgi bulabilirisiniz.
TC Hazine Müsteşarlığı
TC Londra Ekonomi Başmüşavirliği
TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

BELGELERİN TASDİKİ VE ONAYI
Bu belgelerin bir bölümü İngiltere'de tasdik edilmeli ve onaylanması gerekmektedir. Türk İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası'nın özel tasdik ve onay servislerinden yararlanmak için Belge Tasdiki ve Belge Onayı seçeneklerini kullanınız


Abonelik için Email adresinizi yazınız:

  REKLAM